Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
GAMS01

Multidisciplinary Game Studies, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

This course provides an introduction to the key theories of game studies. The aim is to construct a holistic picture about the multidimensionality of this research area, and guide to detect connections between the games related research that is carried out in different traditions.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

GAMS01

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Olli Sotamaa

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

28.08.2019 09.10.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

GAMS01

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Olli Sotamaa

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

28.08.2019 09.10.2019
I
II
III
IV