Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
ITMS09

Asiakirjahallinnan teoria ja tutkimus, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Arkistotieteen kehitys, elinkaarimallit, arvonmääritysteoriat, provenienssiperiaatteen tulkinnat, ajankohtaiset kehityskulut.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ITMS09

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pekka Henttonen

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

04.03.2020 27.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ITMS09

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pekka Henttonen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

04.03.2020 27.05.2020
I
II
III
IV