skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
ITMS09

Asiakirjahallinnan teoria ja tutkimus

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Arkistotieteen kehitys, elinkaarimallit, arvonmääritysteoriat, provenienssiperiaatteen tulkinnat, ajankohtaiset kehityskulut.

Koodi

ITMS09

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (suomi)

1Luento-opetus (suomi)
04.03.2020 27.05.2020
I
II
III
IV

Koodi

ITMS09

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (suomi)

1Luento-opetus (suomi)
04.03.2020 27.05.2020
I
II
III
IV