Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MTTTS19

Advanced Regression Methods, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Parametric regression, mixed models, splines, semiparametric models, additive models, semiparametric mixed models.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTTS19

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jaakko Peltonen

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTTS19

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jaakko Peltonen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa