skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MTTTS12

Introduction to Bayesian Analysis 1, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Prior and posterior distributions, Bayes estimators, posterior predictive distribution, interval estimation and hypothesis testing, single-parameter models, simple multiparameter models.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTTS12

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Hyon-Jung Kim-Ollila

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.03.2020 15.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTTS12

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Hyon-Jung Kim-Ollila

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.03.2020 15.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa