Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
BTK1061

Genetiikka, 3 op

Yliopisto
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Opintojakson aikana perehdytään ihmisen terveen elimistön ja sairauksien kannalta tärkeisiin geneettisiin ja epigeneettisiin mekanismeihin. Käsitellään mm. ihmisen genomin rakenne, erilaiset periytymistavat, ihmisten välinen geneettinen variaatio ja muut populaatiogenetiikan periaatteet sekä suomalaisen geeniperimän ominaispiirteet. Lisäksi tutustutaan erilaisiin geenivirheiden tunnistamismenetelmiin ja niiden hyödyntämiseen diagnostiikassa.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

BTK1061

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Anne Kallioniemi

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Luennot, ryhmäoppimistilanteet, pohdintaseminaari, asiantuntijatapaaminen, harjoitustehtävät, loppukuulustelu. Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, läsnäolopakko seuraavissa opetustilanteissa: ryhmäoppimistilanteet, pohdintaseminaari, asiantuntijatapaaminen

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 31.10.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Muut opiskelijat. Luennot, harjoitustehtävät, loppukuulustelu.

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

BTK1061

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Anne Kallioniemi

Suoritustapa 1

Luennot, ryhmäoppimistilanteet, pohdintaseminaari, asiantuntijatapaaminen, harjoitustehtävät, loppukuulustelu. Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, läsnäolopakko seuraavissa opetustilanteissa: ryhmäoppimistilanteet, pohdintaseminaari, asiantuntijatapaaminen

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 31.10.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Muut opiskelijat. Luennot, harjoitustehtävät, loppukuulustelu.

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa