skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MTTMA1A

Analyysi A

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Reaaliluvut, lukujoukon pienin yläraja ja suurin alaraja, lukujonon suppeneminen, Bolzano-Weierstrassin lause, raja-arvot ja "epsilon-delta"-tekniikka, funktion jatkuvuus, Bolzanon lause.

Koodi

MTTMA1A

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja X

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (suomi)
07.01.2020 28.02.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Koodi

MTTMA1A

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja X
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (suomi)
07.01.2020 28.02.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa