Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MTTMA1A

Analyysi A, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Reaaliluvut, lukujoukon pienin yläraja ja suurin alaraja, lukujonon suppeneminen, Bolzano-Weierstrassin lause, raja-arvot ja "epsilon-delta"-tekniikka, funktion jatkuvuus, Bolzanon lause.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTMA1A

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pertti Koivisto

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

07.01.2020 28.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTMA1A

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pertti Koivisto

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

07.01.2020 28.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa