skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MTTMA3B

Algebra 1B

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Ryhmät, renkaat, kunnat, aliryhmät ja ideaalit, homomorfismit, tekijäryhmät ja tekijärenkaat, yhden muuttujan polynomit.

Koodi

MTTMA3B

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (suomi)
27.08.2019 17.10.2019
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Koodi

MTTMA3B

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (suomi)
27.08.2019 17.10.2019
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa