skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MTTMP4

Algebra 1A

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Lukuteorian alkeita, RSA-menetelmä, permutaatiot.

Koodi

MTTMP4

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja X

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (suomi)
27.08.2019 17.10.2019
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Koodi

MTTMP4

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja X
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (suomi)
27.08.2019 17.10.2019
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa