Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MTTMP4

Algebra 1A, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Lukuteorian alkeita, RSA-menetelmä, permutaatiot.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTMP4

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Samuli Piipponen

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

22.10.2019 20.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTMP4

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Samuli Piipponen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

22.10.2019 20.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa