skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MTTMA1B

Analyysi B

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Derivaatta, väliarvolause, porrasfunktiot, Riemann-integraali, analyysin peruslause.

Koodi

MTTMA1B

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja X
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (suomi)
02.03.2020 15.05.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Koodi

MTTMA1B

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja X
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (suomi)
02.03.2020 15.05.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa