Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MTTMA1B

Analyysi B, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Derivaatta, väliarvolause, porrasfunktiot, Riemann-integraali, analyysin peruslause.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTMA1B

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pertti Koivisto

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.03.2020 15.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTMA1B

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pertti Koivisto

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.03.2020 15.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa