Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
YKT08.3

Hallinnan ja politiikan käytännöt, 5–10 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Opintojakson voi suorittaa osallistumalla vuosittain vaihtelevaan opetustarjonnan yhteydessä ilmoitettavaan opetukseen.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

YKT08.3

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan opetustarjonnan yhteydessä

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

03.10.2019 05.12.2019
I
II
III
IV
09.12.2019 18.12.2019
I
II
III
IV
02.03.2020 18.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

YKT08.3

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan opetustarjonnan yhteydessä

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

03.10.2019 05.12.2019
I
II
III
IV
09.12.2019 18.12.2019
I
II
III
IV
02.03.2020 18.05.2020
I
II
III
IV