Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KRUER003

Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari suomi-ruotsi, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Erikoisalojen käännösviestinnän keskeiset tekstilajit, viestintätilanteet, toimijat ja tietolähteet, erikoiskielten erityispiirteet ruotsin kielen näkökulmasta; erikoisalojen tekstien analysointi, rinnakkaistekstien käyttö, kääntäminen ja käännösten argumentointi ruotsin kielen näkökulmasta

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KRUER003

Pääasiallinen opetuskieli

ruotsi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan myöhemmin

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

08.01.2020 29.04.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KRUER003

Pääasiallinen opetuskieli

ruotsi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan myöhemmin

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

08.01.2020 29.04.2020
I
II
III
IV