Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KRUER002

Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari ruotsi-suomi, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Erikoisalojen käännösviestinnän keskeiset tekstilajit, viestintätilanteet, toimijat ja tietolähteet, erikoiskielten erityispiirteet suomen kielen näkökulmasta; erikoisalojen tekstien analysointi, rinnakkaistekstien käyttö, kääntäminen ja käännösten argumentointi suomen kielen näkökulmasta

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KRUER002

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Marja Kivilehto

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

05.09.2019 05.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KRUER002

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Marja Kivilehto

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

05.09.2019 05.12.2019
I
II
III
IV