Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
SUYS27

Harjoittelu, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Harjoitteluun sisältyy mm. opetuksen seuraamista, opetuksen suunnittelua ja omien opetustuokioiden ja -tuntien pitämistä. Opiskelija kirjoittaa harjoittelusta raportin.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

SUYS27

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Niina Lilja

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

SUYS27

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Niina Lilja

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa