Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALHAA16

Julkisten palvelujen johtaminen, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Opintojakso tarjoaa yleiskuvan julkisten palvelujen johtamisesta, järjestämisen periaatteista ja käytännöistä. Päähuomio kohdistetaan palvelujen johtamisen yleisperiaatteisiin, palvelujen järjestämistapoihin, palvelujen kehittämiseen sekä uusiin kulutus-, tuotanto- ja jakeluympäristöihin.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALHAA16

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Ulriika Leponiemi

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

10.03.2020 21.04.2020
I
II
III
IV
01.06.2020 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALHAA16

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Ulriika Leponiemi

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

10.03.2020 21.04.2020
I
II
III
IV
01.06.2020 31.07.2020
I
II
III
IV