Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALKAS12

Institutions, Innovation and Economic Renewal, 10 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Concepts, development models and theories are illustrated with case examples from Finland and other countries. 

- Institution, institutional change, institutional entrepreneurship

- Path dependency and path formation

- Clusters and cluster policy, smart specialization 

- Theories and practices of innovation 

-Variants of innovation systems, innovation policy 

- Combinatorial knowledge dynamics, knowledge bases

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAS12

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Markku Sotarauta

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 04.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAS12

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Markku Sotarauta

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 04.05.2020
I
II
III
IV