skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
FILP03

Argumentaatio ja tieteenfilosofia

Yliopisto
5 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Opintojaksolla käsitellään argumentaation ja tieteellisen päättelyn teoriaa, tieteenfilosofian keskeisiä perinteitä ja teorioita, syy–vaikutus-suhteita ja tieteellistä selittämistä, muutosta tieteessä, luonnontieteiden ja ihmistieteiden välistä suhdetta sekä arvojen asemaa tieteessä. Sillä myös harjoitellaan argumenttien analyysia ja arviointia.

Koodi

FILP03

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (suomi)
07.01.2020 12.05.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Tentti

1Tentti (suomi)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Tentti

1Tentti (suomi)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 3

Tentti

1Tentti (suomi)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 3

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (suomi)
07.01.2020 12.05.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 4

Tentti

1Tentti (suomi)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 4

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Koodi

FILP03

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (suomi)
07.01.2020 12.05.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Tentti

1Tentti (suomi)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Tentti

1Tentti (suomi)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 3

Tentti

1Tentti (suomi)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 3

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (suomi)
07.01.2020 12.05.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 4

Tentti

1Tentti (suomi)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 4

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa