Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
FILP03

Argumentaatio ja tieteenfilosofia, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Opintojaksolla käsitellään argumentaation ja tieteellisen päättelyn teoriaa, tieteenfilosofian keskeisiä perinteitä ja teorioita, syy–vaikutus-suhteita ja tieteellistä selittämistä, muutosta tieteessä, luonnontieteiden ja ihmistieteiden välistä suhdetta sekä arvojen asemaa tieteessä. Sillä myös harjoitellaan argumenttien analyysia ja arviointia.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

FILP03

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Panu Raatikainen

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Osallistuminen opetukseen

14.01.2020 12.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Osallistuminen opetukseen

14.01.2020 12.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 4

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

FILP03

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Panu Raatikainen

Suoritustapa 1

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Osallistuminen opetukseen

14.01.2020 12.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Osallistuminen opetukseen

14.01.2020 12.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 4

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa