skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
PSYA8

Asiakastyön menetelmät

Yliopisto
5 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Suoritustapa 1 (psykologian tutkinto-opiskelijat)
Ammatillinen vuorovaikutus ja asiakkaan haastattelu; asiakastyön keskeiset menetelmät ja niiden käytännön sovellukset eri konteksteissa; menetelmien teoreettiset lähtökohdat ja niiden merkitys asiakastyössä; asiakastyön harjoitukset.

Suoritustapa 2 (muut opiskelijat)
Ammatillinen vuorovaikutus ja asiakkaan haastattelu; asiakastyön keskeiset menetelmät ja niiden käytännön sovellukset eri konteksteissa; menetelmien teoreettiset lähtökohdat ja niiden merkitys asiakastyössä.

Koodi

PSYA8

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (suomi)

1Luento-opetus (suomi)
24.10.2019 05.12.2019
I
II
III
IV
Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely (suomi)

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 2

Osallistuminen opetukseen (suomi)

1Luento-opetus (suomi)
24.10.2019 05.12.2019
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Tentti (suomi)

Ei opetusohjelmaa

Koodi

PSYA8

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (suomi)

1Luento-opetus (suomi)
24.10.2019 05.12.2019
I
II
III
IV
Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely (suomi)

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 2

Osallistuminen opetukseen (suomi)

1Luento-opetus (suomi)
24.10.2019 05.12.2019
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Tentti (suomi)

Ei opetusohjelmaa