Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
PSYA8

Asiakastyön menetelmät, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Suoritustapa 1 (psykologian tutkinto-opiskelijat)
Ammatillinen vuorovaikutus ja asiakkaan haastattelu; asiakastyön keskeiset menetelmät ja niiden käytännön sovellukset eri konteksteissa; menetelmien teoreettiset lähtökohdat ja niiden merkitys asiakastyössä; asiakastyön harjoitukset.

Suoritustapa 2 (muut opiskelijat)
Ammatillinen vuorovaikutus ja asiakkaan haastattelu; asiakastyön keskeiset menetelmät ja niiden käytännön sovellukset eri konteksteissa; menetelmien teoreettiset lähtökohdat ja niiden merkitys asiakastyössä.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

PSYA8

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Elina Vierikko

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

PSYKOLOGIAN TUTKINTO-OPISKELIJAT: Luennot ja niihin liittyvät harjoitukset ja tehtävät, 2 op. Haastatteluharjoitukset ja oppimispäiväkirja, 3 op
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

24.10.2019 21.02.2020
I
II
III
IV

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

MUUT OPISKELIJAT: Luennot 2 op ja kirjatentti 3 op. Kurssi suoritetaan tenttimällä samalla kerralla luennot ja kirjallisuus.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

24.10.2019 21.02.2020
I
II
III
IV

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

PSYA8

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Elina Vierikko

Suoritustapa 1

PSYKOLOGIAN TUTKINTO-OPISKELIJAT: Luennot ja niihin liittyvät harjoitukset ja tehtävät, 2 op. Haastatteluharjoitukset ja oppimispäiväkirja, 3 op
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

24.10.2019 21.02.2020
I
II
III
IV

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

MUUT OPISKELIJAT: Luennot 2 op ja kirjatentti 3 op. Kurssi suoritetaan tenttimällä samalla kerralla luennot ja kirjallisuus.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

24.10.2019 21.02.2020
I
II
III
IV

Tentti

Ei opetusohjelmaa