Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
STYP01

Sosiaalityön perusteet, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Sosiaalityö tieteenä ja professiona; sosiaalityön peruskäsitteet, arvot, etiikka ja juridiset perusteet; sosiaalityön historia, teoreettiset ja juridiset perusteet; ajankohtainen tutkimus.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

STYP01

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Suvi Raitakari

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

04.09.2019 04.12.2019
I
II
III
IV
16.09.2019 30.04.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

STYP01

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Suvi Raitakari

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

04.09.2019 04.12.2019
I
II
III
IV
16.09.2019 30.04.2020
I
II
III
IV