Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALYEP12

Globaalit riskit ja ympäristöturvallisuus, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Global environmental problems such as climate change and biodiversity loss threaten humanity with serious risks. The course presents a comprehensive overview of the political aspects and solutions of environmental security. Political, economic and social threats are addressed from global and local perspectives.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALYEP12

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pekka Jokinen, Prof.

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALYEP12

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pekka Jokinen, Prof.

Suoritustapa 1

Tentti

Ei opetusohjelmaa