Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
POLKVA31

Globaali hallinta ja globaalit ongelmat, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Maailmanpolitiikan rakenne ja globaali hallinta, globaalit ongelmat ja niiden ratkaiseminen.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLKVA31

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hiski Haukkala, Kansainvälisen politiikan professori

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

07.01.2020 03.03.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLKVA31

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hiski Haukkala, Kansainvälisen politiikan professori

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

07.01.2020 03.03.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV