Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
POLKVA22

EU:n ulkosuhteet ja alueellinen yhteistyö, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Euroopan Unionin ulkosuhteet; EU:n ulkopolitiikan teoriat; EU:n jäsenmaiden ulkopoliittiset intressit; Venäjä; itäinen ulottuvuus; Välimeri; arktinen; EU globaalina toimijana

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLKVA22

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pami Aalto, Jean Monnet -professori, kansainvälinen politiikka

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

22.10.2019 10.12.2019
I
II
III
IV
20.04.2020 24.04.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLKVA22

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pami Aalto, Jean Monnet -professori, kansainvälinen politiikka

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

22.10.2019 10.12.2019
I
II
III
IV
20.04.2020 24.04.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV