skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
POLKVA22

EU:n ulkosuhteet ja alueellinen yhteistyö

Yliopisto
5 op
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Euroopan Unionin ulkosuhteet; EU:n ulkopolitiikan teoriat; EU:n jäsenmaiden ulkopoliittiset intressit; Venäjä; itäinen ulottuvuus; Välimeri; arktinen; EU globaalina toimijana

Koodi

POLKVA22

Pääasiallinen opetuskieli

englanti suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Jean Monnet -professori, kansainvälinen politiikka

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (englanti, suomi)

1Luento-opetus (englanti)
20.04.2020 25.04.2020
I
II
III
IV
2Luento-opetus (englanti)
22.10.2019 03.12.2019
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely (englanti, suomi)

1Kirjallinen työ (englanti)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 3

Tentti (englanti, suomi)

1Tentti (suomi)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
2Tentti (englanti)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Koodi

POLKVA22

Pääasiallinen opetuskieli

englanti suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Jean Monnet -professori, kansainvälinen politiikka
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (englanti, suomi)

1Luento-opetus (englanti)
20.04.2020 25.04.2020
I
II
III
IV
2Luento-opetus (englanti)
22.10.2019 03.12.2019
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely (englanti, suomi)

1Kirjallinen työ (englanti)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 3

Tentti (englanti, suomi)

1Tentti (suomi)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
2Tentti (englanti)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV