Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
POLKVA21

Euroopan integraation teoria ja käytäntö, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Euroopan integraation teoriat; Euroopan integraation käytännöt; EU-instituutioiden ja jäsenmaiden vuorovaikutus; integraation keskeiset toimijat, ongelmat ja ratkaisumahdollisuudet

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLKVA21

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pami Aalto, Jean Monnet -professori, kansainvälinen politiikka

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Lukuvuoden aikana mahdollisesti järjestettävät vaihtuvat korvaavat kurssit.

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 30.10.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Essee tai kirjallinen tentti.

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLKVA21

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pami Aalto, Jean Monnet -professori, kansainvälinen politiikka

Suoritustapa 1

Lukuvuoden aikana mahdollisesti järjestettävät vaihtuvat korvaavat kurssit.

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 30.10.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Essee tai kirjallinen tentti.

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV