Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
POLPOP04

Poliittiset aatteet ja ideologiat, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Poliittisten ideologioiden kehitys; ideologian käsite, modernit poliittiset aatteet ja ideologiat; ideologioiden yhteiskunnallinen merkitys ja rooli politiikan tutkimuksen näkökulmasta.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLPOP04

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Mikko Lahtinen, Valtio-opin yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

08.01.2020 11.03.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLPOP04

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Mikko Lahtinen, Valtio-opin yliopistonlehtori

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

08.01.2020 11.03.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV