Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
POLPOP03

Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Tieteellisyys, tutkimuksellinen lukutaito, tieteellinen kirjoittaminen, politiikan tutkimuksen aineistot, harjoitustyön laatiminen, seminaarityöskentely.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLPOP03

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Ilkka Ruostetsaari, Valtio-opin professori
Vastuuopettaja
Tarja Seppä, Kansainvälisen politiikan lehtori

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Ryhmätyöskentely ja siihen liittyvät kirjalliset työt, esseen laatiminen parityönä. Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat.

Osallistuminen opetukseen

06.09.2019 09.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Vain avoimen yliopiston opiskelijat. Essee ja tentti. Opiskelija suorittaa ensin kirjallisen tentin ja sen jälkeen 10 s. mittaisen esseen opettajan kanssa yhdessä sovittavasta aiheesta (yhteys opettajaan sähköpostitse tentin jälkeen). Katso alla kohdat Opetustapa sekä Oppimateriaalit.

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLPOP03

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Ilkka Ruostetsaari, Valtio-opin professori
Vastuuopettaja
Tarja Seppä, Kansainvälisen politiikan lehtori

Suoritustapa 1

Ryhmätyöskentely ja siihen liittyvät kirjalliset työt, esseen laatiminen parityönä. Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat.

Osallistuminen opetukseen

06.09.2019 09.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Vain avoimen yliopiston opiskelijat. Essee ja tentti. Opiskelija suorittaa ensin kirjallisen tentin ja sen jälkeen 10 s. mittaisen esseen opettajan kanssa yhdessä sovittavasta aiheesta (yhteys opettajaan sähköpostitse tentin jälkeen). Katso alla kohdat Opetustapa sekä Oppimateriaalit.

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV