Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KATTAS12

Ekonometrian jatkokurssi, 10 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Erilaiset estimointimenetelmät, kuten OLS, instrumenttimuuttujamenetelmä (IV), yleistetty momenttimenetelmä (GMM) ja suurimman uskottavuuden menetelmä (ML); erilaisten aineistojen (poikkileikkaus-, aikasarja-, ja paneeliaineistot) erikoispiirteet ja niiden analysointiin soveltuvat mallit; kvalitatiivisten selitettävien muuttujien mallit ja moniyhtälömallit.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATTAS12

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Taloustieteen opettaja

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

14.01.2020 03.04.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATTAS12

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Taloustieteen opettaja

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

14.01.2020 03.04.2020
I
II
III
IV