Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KATTAA21

Ekonometria, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Ekonometrisen mallin tilastotieteellinen tausta, pienimmän neliösumman menetelmän oletukset ja estimaattoreiden ominaisuudet. Mallin testaaminen ja laajentaminen, kun perusoletukset ovat/eivät ole voimassa. Mallin laajentaminen aikasarja-analyysiin ja dynaamisiin malleihin.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATTAA21

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Taloustieteen opettaja

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 01.11.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATTAA21

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Taloustieteen opettaja

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 01.11.2019
I
II
III
IV