Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALHAA13

Henkilöstöjohtaminen, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Esimiestyö henkilöstön johtamisena; Henkilöstöresurssit organisaation dynaamisina resursseina; Strateginen henkilöstöjohtaminen; Työmotivaatioon, työsuoritukseen ja työilmapiiriin vaikuttaminen urasuunnittelun ym. järjestelmien kautta; Henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) osa-alueet ja niihin liittyviä esimerkkejä.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALHAA13

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Paula Rossi, Yliopistonopettaja

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

07.01.2020 05.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALHAA13

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Paula Rossi, Yliopistonopettaja

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

07.01.2020 05.05.2020
I
II
III
IV