Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALHAP01

Johdatus hallintotieteeseen, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Opintojaksolla tutustutaan hallintotieteen historiaan ja oppiaineen kehitykseen. Jaksolla perehdytään hallinnon tutkimuksen keskeisiin sisältöalueisiin hallintoon, johtamiseen, organisaatioihin ja julkiseen politiikkaan tutkimuksen kohteina. Sisältöalueita lähestytään teorian kehityksen näkökulmasta. Opintojaksolla tarkastellaan myös hallintotieteen teorioiden hyödyntämistä käytännön toiminnan kannalta.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALHAP01

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Elias Pekkola, Professori (ma)

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

03.09.2019 01.10.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

21.10.2019 03.03.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALHAP01

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Elias Pekkola, Professori (ma)

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

03.09.2019 01.10.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

21.10.2019 03.03.2020
I
II
III
IV