Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALJUA65

Hallinto-oikeuden harjoituskurssi, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Hallinto-oikeudellisten oikeustapausten ratkaiseminen yksin ja yhdessä muiden kanssa, hallintopäätöksen teko ja sitä palvelevat käsittelytoimet, hallintopäätöksen toimeenpano, hallinnon yleisten oikeusperiaatteiden soveltaminen osana hallintopäätöstä, jälkikäteinen oikeusturva, hallintoprosessi, hallinnon valvonta, hallintopäätöksessä olevan virheen korjaaminen, hallinto-oikeudellisen lainsäädännön soveltaminen käytännön viranomaistoiminnassa.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALJUA65

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Elina Pekkarinen, Julkisoikeuden yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

10.03.2020 15.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALJUA65

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Elina Pekkarinen, Julkisoikeuden yliopisto-opettaja

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

10.03.2020 15.05.2020
I
II
III
IV