Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALKAA17

Yhdyskuntakehittämisen ajankohtaisia kysymyksiä, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Kurssilla tutustutaan yhdyskuntien strategisen kehittämiseen sekä sen edellyttämiin valintoihin erilaisissa yhteiskunnallisissa päätöksentekotilanteissa. Valinnan kohteina olevien vaihtoehtojen arvottamiseen lisäksi kurssilla harjoitellaan tehtävien arvovalintojen argumentointia osana päätöksiä valmistelevien ja tekevien asiantuntijayhteisöjen työskentelyä. Teemat:

1. Johdanto: yhdyskuntien suunnitelmallisen kehittämisen tiivis oppihistoria 2. Yhdyskuntarakenteet kehityksen edistäjinä ja lukitsijoina. 3. Ajatus fiksuista yhdyskunnista. 4. Urbanismi ja hajautuneiden yhdyskuntarakenteiden tiivistäminen. 5. Yhteiskunnallisen päätöksenteon ja johtamisen kohteina olevien tekijöiden (sosiaalisten, ympäristöllisten, jne.) arvottaminen.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAA17

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Ilari Karppi

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

23.10.2019 04.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAA17

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Ilari Karppi

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

23.10.2019 04.12.2019
I
II
III
IV