Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALJUA21

Hallinto-oikeus, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Hallinto-oikeus oikeudenalana: pääasiallinen sisältö ja suhde muihin oikeudenaloihin; hallinto-oikeuden yleiset opit: peruskäsitteet ja oikeusperiaatteet; julkishallinnon toiminta ja rakenne; hyvän hallinnon perusteet; hallintoasian käsittely viranomaisessa; hallinnon julkisuus ; hallinnon valvonta; oikeussuoja hallinnossa; kunnallinen itsehallinto ja muut itsehallinnon muodot.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALJUA21

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Julkisoikeuden yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

08.01.2020 29.01.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALJUA21

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Julkisoikeuden yliopistonlehtori

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

08.01.2020 29.01.2020
I
II
III
IV