Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALKAS99

Kunta- ja aluejohtamisen pro gradu -tutkielma ja -seminaari, 40 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Työskentely on seminaarimaista ja sen yhteydessä käsitellään opiskelijoiden laatimia ideapapereita, tutkimussuunnitelmia ja muita alustuksia. Tarvittaessa pidetään lyhyitä virikeluentoja tutkielman tekemiseen liittyvistä kysymyksistä tai gradujen sisällöllisistä teemoista. Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAS99

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Markku Sotarauta, Professori
Vastuuopettaja
Arto Haveri, Professori

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAS99

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Markku Sotarauta, Professori
Vastuuopettaja
Arto Haveri, Professori

Suoritustapa 1

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa