Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALKAS11

Paikallisen hallinnan teoriat, 10 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Kurssi rakentuu kahdesta osuudesta. Ensimmäinen, käsitteellinen ja johdatteleva osuus erittelee hallinnan teorioita ja lähiteorioita (kuten koordinaation teoriat, regiimiteoria, co-production ja co-creation, yhdistävä johtaminen) sekä hallinnon uudistamista osana kansainvälistä kehitystä. Tämän jälkeen lukupiirissä luetaan, esitetään ja käsitellään kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita yllä mainituista teemoista.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAS11

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Arto Haveri, Professori

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

01.11.2019 13.12.2019
I
II
III
IV

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAS11

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Arto Haveri, Professori

Suoritustapa 1

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

01.11.2019 13.12.2019
I
II
III
IV

Tentti

Ei opetusohjelmaa