Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALKAA12

Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Luentojakson punainen lanka on strategisen johtamisen avaaminen ajattelu- ja toimintatapana julkisyhteisöissä, joissa moniarvoisuus ja politiikka muodostavat merkittävän osan johtamisen toimintaympäristöstä. Tämän sisällä tarkastellaan julkisyhteisöjen strategioiden muotoutumista ja toimeenpanoa, julkisten strategioiden haasteita sekä kompleksisuutta strategisen johtamisen toimintaympäristössä. Lisäksi käsitellään strategisen johtamisen kehittymistä ja koulukuntia yhteydessä organisaatioteorioihin ja yhteiskunnalliseen muutokseen.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAA12

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Arto Haveri, professori

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

11.09.2019 10.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAA12

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Arto Haveri, professori

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

11.09.2019 10.12.2019
I
II
III
IV