Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALKAP01

Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Kurssin ydinaineksen muodostaa paikallisuuden, alueellisuuden ja asukkaiden itsehallinnon ympärille rakentuva teoreettis-käsitteellinen tarkastelu, jossa punaisena lankana toimii ympäröivän yhteiskunnan ja kunta- ja aluejohtamisen instituutioiden välinen vuorovaikutus. Asukkaiden itsehallintoa tarkastellaan arvona, filosofiana sekä historiallisen kehityskaaren myötä syntyneenä hallintatapana. Kurssilla myös esitellään kunta- ja aluehallintojärjestelmien eurooppalaisia variaatioita sekä käytössä olevia mekanismeja sekä pohditaan ajankohtaisia kunta- ja aluejohtamisen muutoksiin liittyviä tekijöitä ja prosesseja.


Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAP01

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

kunta- ja aluejohtamisen yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

22.10.2019 03.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

04.03.2020 31.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAP01

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

kunta- ja aluejohtamisen yliopistonlehtori

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

22.10.2019 03.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

04.03.2020 31.05.2020
I
II
III
IV