Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALJUA42

Human Rights Law, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

International Human Rights system, European Convention on Human Rights and its supervisory system, UN human rights system: Charter based and Treaty based systems, humanitarian law and human rights.


Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALJUA42

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Julkisoikeuden professori

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

03.09.2019 08.10.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALJUA42

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Julkisoikeuden professori

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

03.09.2019 08.10.2019
I
II
III
IV