Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KTVTU002

Asioimistulkkaus venäjä-suomi-venäjä, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Asioimistulkkaus toimintana, alan toimijat ja koulutusmahdollisuudet.Asioimistulkkauksen keskeiset aihealueet ja tulkkaustilanteet: opetus- ja kasvatusala, sosiaaliala, terveydenhuolto (sis. mielenterveys). Tulkin muisti ja muistiinpanotekniikka sekä tulkkaustoimeksiantoon valmistautuminen asioimistulkin näkökulmasta. Eettiset kysymykset asioimistulkin työssä. Tulkkausharjoituksia.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KTVTU002

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan myöhemmin

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KTVTU002

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan myöhemmin

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa