skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
FONEP2

Deskriptiivisen ja kontrastiivisen fonetiikan perusteet

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Esitellään tapoja vertailla kielten ääntämisjärjestelmiä kielen opetuksen näkökulmasta, kielikontaktinäkökulmasta sekä typologisesta näkökulmasta.

Koodi

FONEP2

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 1

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Koodi

FONEP2

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 1

Tentti

Ei opetusohjelmaa