Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
FONEP2

Deskriptiivisen ja kontrastiivisen fonetiikan perusteet, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Esitellään tapoja vertailla kielten ääntämisjärjestelmiä kielen opetuksen näkökulmasta, kielikontaktinäkökulmasta sekä typologisesta näkökulmasta.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

FONEP2

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Michael ODell

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

29.08.2019 05.12.2019
I
II
III
IV
07.01.2020 31.05.2020
I
II
III
IV

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

FONEP2

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Michael ODell

Suoritustapa 1

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

29.08.2019 05.12.2019
I
II
III
IV
07.01.2020 31.05.2020
I
II
III
IV

Tentti

Ei opetusohjelmaa