Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
FONEP0

Fonetiikan ja kielitieteen perusteet, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Fonetiikan peruskurssilla (2 op) ja siihen kuuluvissa harjoituksissa (1 op) tutustutaan puheen käyttöön kielellisessä kommunikaatiossa pääasiassa artikulatorisen fonetiikan näkökulmasta, mutta hieman myös akustisesta ja auditiivisesta näkökulmasta.

Yleisen kielitieteen osuudella (2 op, kurssi tai kirjallisuus) tutustutaan ihmiskielen tutkimukseen, kielten yhteisiin ominaisuuksiin ja rakenteellisen kuvauksen peruskäsitteistöön.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

FONEP0

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Michael ODell

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 04.12.2019
I
II
III
IV

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 04.12.2019
I
II
III
IV

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 04.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

FONEP0

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Michael ODell

Suoritustapa 1

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 04.12.2019
I
II
III
IV

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 04.12.2019
I
II
III
IV

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 04.12.2019
I
II
III
IV