Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
RANSV3

Frankofonia, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Kurssilla käsitellään frankofonian syntyyn vaikuttaneita tekijöitä, ranskan kielen maantieteellistä levinneisyyttä, ranskankielisten alueiden kielipolitiikkaa, kielen varieteetteja.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

RANSV3

Pääasiallinen opetuskieli

ranska

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Carita Klippi

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

RANSV3

Pääasiallinen opetuskieli

ranska

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Carita Klippi

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV