Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TECHS4

Informaation visualisointi, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

typografian ja asettelun periaatteet, kuvan ja tekstin väliset suhteet, visualisointiin liittyvien erilaisten ohjelmistojen käyttö

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TECHS4

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Tytti Suojanen

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TECHS4

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Tytti Suojanen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa