Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
ESPFA6

Espanjan kielen variaatio ajallisesti ja maantieteellisesti, Vähintään 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Espanjan kielen kehityksen historia ja nykyisten kielialueiden taustat ja erityispiirteet

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ESPFA6

Pääasiallinen opetuskieli

espanja

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Tuntiopettaja

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 04.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ESPFA6

Pääasiallinen opetuskieli

espanja

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Tuntiopettaja

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 04.05.2020
I
II
III
IV