Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
ESPFA4

Espanjan lähihistoria ja kirjallisuus, Vähintään 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Kurssilla tarkastellaan Espanjan 1900-luvun kirjallisuuden ominaispiirteitä ja perehdytään vähintään viiteen kaunokirjalliseen teokseen. Historiaosuudessa keskitytään Espanjan historiaan ja yhteiskuntaan 19020-luvulta meidän päiviimme.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ESPFA4

Pääasiallinen opetuskieli

espanja

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Tuntiopettaja

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 04.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ESPFA4

Pääasiallinen opetuskieli

espanja

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Tuntiopettaja

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 04.05.2020
I
II
III
IV