Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
ESPFA2

Espanjan kielioppi II, Vähintään 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Kurssilla käsitellään passiivi- ja refleksiivirakenteita, subjunktiivin aikamuotojen käyttöä, verbien rektioita, prepositiojärjestelmän erikoispiirteitä, persoona- ja indefiniittipronomineja.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ESPFA2

Pääasiallinen opetuskieli

espanja

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Tuntiopettaja

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

07.01.2020 28.04.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ESPFA2

Pääasiallinen opetuskieli

espanja

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Tuntiopettaja

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

07.01.2020 28.04.2020
I
II
III
IV