skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TIETS09

Algorithmic Problem Solving

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Programming contests, algorithmic programming, dynamic programming, graph algorithms, numeric algoritms, optimization, geometric algorithms.

Koodi

TIETS09

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Vastuuopettaja
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

1Itsenäinen projekti (englanti)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Koodi

TIETS09

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Vastuuopettaja
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

1Itsenäinen projekti (englanti)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV