Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TIETS09

Algorithmic Problem Solving, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Programming contests, algorithmic programming, dynamic programming, graph algorithms, numeric algoritms, optimization, geometric algorithms.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TIETS09

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Timo Poranen
Vastuuopettaja
Heikki Hyyrö

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Seminar, exercises, participation in a programming contest.

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TIETS09

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Timo Poranen
Vastuuopettaja
Heikki Hyyrö

Suoritustapa 1

Seminar, exercises, participation in a programming contest.

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV