Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MTTTA13

Empiirinen projekti, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Tutkimusongelman määrittäminen, suunnitelma ongelman ratkaisemiseksi, aineiston hankkiminen, tallennus ja tarkistus, aineiston kuvailu, aineiston analysointi, tulosten raportointi.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTTA13

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jyrki Ollikainen

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

26.08.2019 15.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTTA13

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jyrki Ollikainen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

26.08.2019 15.05.2020
I
II
III
IV