Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MTTMA6

Differentiaaliyhtälöt, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
1.kertaluvun differentiaaliyhtälöt, 2. kertaluvun lineaariset differentiaaliyhtälöt, lineaariset differentiaaliyhtälöryhmät, ratkaisumenetelmät ja yleistä teoriaa, sovelluksia.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTMA6

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pentti Haukkanen

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTMA6

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pentti Haukkanen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa