Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HTIS84

Human-Technology Interaction Project Work, 5–10 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
  • Human factors in pervasive settings
  • Devices and interaction technologies for pervasive interaction
  • Tools and methods for pervasive applications
  • Evaluation and user experience of pervasive interactive services.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HTIS84

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Markku Turunen

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

26.08.2019 18.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HTIS84

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Markku Turunen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

26.08.2019 18.12.2019
I
II
III
IV