Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
POLVOS22

Euroopan unioni, 10 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

EU:n päätöksenteko ja instituutiot; integraatioteoriat; demokratia ja valta EU:ssa; euro ja poliittinen talous; integraation ajankohtaiset haasteet.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLVOS22

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Tapio Raunio, Valtio-opin professori

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 18.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLVOS22

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Tapio Raunio, Valtio-opin professori

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 18.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV