skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KKSAVAL1

Deutsch im Alltag und Studium

Yliopisto
4 op
Kielikeskus
Ennen kaikkea puhe- ja kuunteluharjoituksia, mutta myös kirjoittamis- ja tekstinymmärtämisharjoituksia sekä opiskelustrategioiden harjoittelua.

Koodi

KKSAVAL1

Pääasiallinen opetuskieli

saksa

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja Eija Jokinen

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Koodi

KKSAVAL1

Pääasiallinen opetuskieli

saksa

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja Eija Jokinen
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa